Programes Municipals

Pla "Escola Esport Ciutat"

Organització de programes adreçats als centres educatius de la ciutat que donen a conèixer modalitats esportives en horari escolar (seguint els continguts curriculars de l’educació física). Formació del professorat i elaboració de materials didàctics per apropar l’alumnat a les entitats esportives especialitzades i amb els espais esportius de la ciutat com a escenari.

Pla "Escola Fora Horari Lectiu"

Suport a les entitats de la ciutat, vetllant per la qualitat de les propostes que aquestes entitats adrecen a la ciutadania mitjançant un procés d’homologació, gestió d’ajuts per a que el major nombre de famílies hi puguin accedir, formació continuada per a personal tècnics i treball en valors.

Scroll to Top